TOIMINTA

 

Tervetuloa tutustumaan toimintaan ja tapahtumiin, 
 
ja sitä kautta seurakunnan elämään ja arkeen.
 
Seurakunta ja usko eivät esiinny vain juhlassa
vaan myös tavallisessa arjessamme.
Se on läsnä siellä, missä perhekerhoja,
lastentapahtumia, eri piirejä ja ryhmiä kokoontuu.
Yhtälailla seurakunta ja usko ovat läsnä myös siellä,
missä arasti rukoilemme tai rohkaisemme toinen toisiamme
missä arasti rukoilemme tai rohkaisemme toinen toisiamme
uskomaan Jumalaan ja rakastamaan lähimmäistämme.