Perheleiri 24.11.-26.11.
Ilmoittautuminen käynnissä!
Ruokakasseja jälleen saatavilla
Lue lisää..
Reformaation merkkivuoden teemaviikko 5.11.-11.11.
seurakunnassamme, lue lisää:
Pyhäinpäivän messu la 4.11. klo 16 Valon kappelissa
Musiikkia kappelissa klo 15
Ystävyysseurakuntamatka Viroon
24.-27.11., ilmoittaudu mukaan!
Rippikoulu 2018 ilmoittautuminen
on alkanut, lue lisää!
Hautojen hallintaoikeuksista ilmoitus
seurakuntayhtymältä, lue lisää..
LEIRIT Nilsaksessa kouluikäisille!
Lokakuussa, lue lisää..
PIHAPARKKI LAPSILLE
keskiviikkoisin, lue lisää..
Pappilan parisuhdeilta 12.10.
Lue lisää..
Syysesite 2017
on ilmestynyt!
Diakoniapäivystys ti ja to
klo 10-12
Vihkiminen
Yhdessä eteenpäin!
Kahden toisiaan rakastavan ihmisen päätös avioliittoon vihkimisestä on pitkän harkinnan tulos. Avioliittoon vihkimistä ennen on kuljettu yhdessä jo monta merkittävää askelta. 
On ihastumista, toiseen ihmiseen tutustumista, rakastumista, mutta myös päätös sitoutua toiseen ihmiseen. Vihkitoimitus voi olla suuri juhla kirkossa tai aivan pienimuotoinen vihkitoimitus, jossa ovat läsnä vain vihkipari, pappi ja kaksi todistajaa. Pienimuotoinen vihkitoimitus on mahdollista myös oman lapsen kasteen yhteydessä, mikäli vanhemmat eivät ole vielä naimisissa.
           

Vihkimisen edellytykset 
Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kirkollinen vihkiminen on mahdollista myös siinä tapauksessa, että toinen vihittävistä on jonkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Mikäli edellytyksiä kirkolliseen vihkimiseen ei ole ja avioliitto on solmittu siviilivihkimisenä, on vihkiparin mahdollista silti pyytää avioliitolleen kirkollista siunaamista. Samaa sukupuolta olevien rekisteröityä parisuhdetta kirkko ei nykyisellä päätöksellä voi siunata, mutta pyynnöstä seurakuntamme pappi voi olla rukoilemassa yhdessä parisuhteen rekisteröinneiden kanssa ja puolesta.  

 
Avioliiton esteiden tutkinta
Ennen vihkitoimitusta on kihlaparin otettava hyvissä ajoin yhteyttä sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, johon jompikumpi heistä kuuluu. Tässä yhteydessä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta. Avioliiton esteiden tutkinta voi tapahtua myös maistraatissa tai tilaamalla pyynnön avioliiton esteiden tutkinnasta postitse, lisäksi on mahdollista tulostaa lomake, tällöin tarvitaan kaksi todistajaa. 

Avioliiton esteiden tutkinta kestää 7 päivää, jonka jälkeen vihkipari saa todistuksen suoritetusta avioliiton esteiden tutkinnasta. Todistus tulee toimittaa vihkipapille. Todistus on voimassa 4 kuukautta, joten tutkintaa tulee pyytää hyvissä ajoin, mutta ei liian aikaisin ajatellen aiottua vihkipäivää. 

Avioliiton esteiden tutkinnan valmistuttua voi halutessaan pyytää seurakuntaa kuuluttamaan aiotusta avioliitosta kirkossa messun yhteydessä. Avioliittoon vihittävien nimet luetaan silloin messun esirukouksen yhteydessä, ja tulevan vihkiparin puolesta rukoillaan ja heille sytytetään kynttilä. Nimien lukemisen perinne on kaunis vanha tapa, jota vielä monet vihkiparit haluavat tulla kuuntelemaan.

Avioliittoon vihkimisen valmistelut

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta -lomake


Vihkiajan varaaminen 
Sipoon seurakuntien jäsenet voivat varata Sipoon kirkkoja syyskuun alusta lähtien ennen esim. tulevaa kesäkautta. Ulkopaikkakuntalaisten varausaika alkaa lokakuun alusta. Ulkopaikkakuntalaisten toivotaan pyytävän papin omasta seurakunnastaan.

Vihkitoimitus on mahdollista toimittaa Sipoon kirkossa ja Sipoon vanhassa kirkossa kesäaikana. Lisäksi on mahdollista vihkiä kotona, lähiseudun kirkoissa ja kappeleissa sekä myös muissa tilaisuuden arvoon sopivissa paikoissa. Vihkipaikasta on sovittava yhdessä vihkipapin kanssa. 


Halutessaan vihkipari voi pyytää pappia toimittamaan ns. morsiusmessun, jolloin vieraat yhdessä vihkiparin kanssa voivat nauttia ehtoollisen messun tapaan. Morsiusmessua haluavien on kuitenkin syytä jo vihkiaikaa varatessa mainita tämä toive, sillä morsiusmessua varten varataan pidempi vihkiaika. Vihkipäivää varatessa on mahdollisuus esittää toivomus vihkipapista. 
Huom. Vihkiaikoja annetaan tasatunnein eli vihkiminen alkaa tasatunnein.
Kirkon varauksen pituus on 45 minuuttia, jotta seuraavalla parilla olisi
aikaa valmisteluihin.

Vihkikeskustelu
Vihkipappi ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen vihkitoimitusta, sopii tapaamiseen ja keskustelee vihkiparin kanssa vihkitoimituksen yksityiskohdista. Tässä yhteydessä pappi myös tutustuu vihkipariin, jotta hän voisi valmistautua vihkimisen toimittamiseen. Mikäli vihkipari toivoo pappia myös hääjuhlaan, on siitä mainittava hyvissä ajoin. Vihkiminen toimitetaan käsikirjan avioliittoon vihkimisen kaavalla. Vihkitoimitus voi olla pienimuotoinen tai laajempikin. 


Musiikki
Vihkitoimituksessa kanttori soittaa uruilla alku- ja loppumusiikin, sekä säestää vihkitoimituksessa laulettavan vihkivirren. Näiden valinnassa vihkipari voi esittää
toivomuksiaan. Musiikin tulisi olla kuitenkin luonteeltaan tilaisuuden arvokkuuteen sopivaa musiikkia, joka korostaa vihkitoimituksen jumalanpalvelusluonnetta. Lisäksi vihkipari voi esittää toiveita muusta musiikista esim. vihkimisen yhteydessä esitettävästä yksinlaulusta tai muusta soitinmusiikista. Kaikesta musiikista on sovittava yhdessä vihkivän papin ja myös kanttorin kanssa. 
Vihkikeskustelun yhteydessä tai siitä erillään pidetään vihkiharjoitus, jossa käydään vielä toimituksen kulku yhdessä vihkiparin ja mahdollisesti muiden avustajien kanssa.

Vihkitoimituksen virret ja muu musiikki

Häämusiikkia 1 

Häämusiikkia 2


Vihkitoimitus  Vihkitoimitus voi olla joko vihkiparin, heidän sukujensa ja ystäviensä suuri juhla tai hyvin pienimuotoinen tilaisuus, jossa on läsnä vain kaksi todistajaa. Todistajat on mahdollista saada myös seurakunnan kautta. Pienimuotoinen vihkitilaisuus on mahdollista toimittaa myös arkipäivänä, miten vihkipari ja vihkivä pappi vain asian sopivat.

Kirkon pienimuotoinen koristelu on mahdollista, mutta se edellyttää, että koristeet myös korjataan pois heti vihkitoimituksen jälkeen. Kirkon sisällä ei voi sirotella esim. ruusun terälehtiä, mutta kirkon ulkopuolella on mahdollista heittää riisiä tai esimerkiksi vehnän jyviä. Kirkossa kuvaamisesta tulee sopia papin kanssa erikseen samoin kuin kaikista muistakin tilaisuuteen liittyvistä yksityiskohdista.

Vihkimiseen liittyvää tapatietoa 

Vihkitoimituksen eteneminen