SEURAKUNNAN HALLINTO

Yleistä

  

Sipoon suomalainen ja ruotsalainen seurakunta
muodostavat 
seurakuntayhtymän.
Kirkot ja muut toimitilat sekä hautausmaat hoidetaan yhtymän toimesta.
  

Seurakuntayhtymän korkein päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto,
jossa jäseniä molemmista seurakunnista.  Suomalaisen seurakunnan toiminnassa päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto,
jonka puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakunnan toimintaa suunnittelevat ja toteuttavat palkatun työtekijäjoukon ja luottamushenkilöiden kanssa lukuisat seurakuntalaiset mm. eri työalojen työryhmissä. Jokainen seurakuntalainen voi antaa oman panoksensa tulemalla mukaan yhteiseen vaivannäköön ja iloon.