Sipoon suomalaisen seurakunnan nimikkokohde:

Ilmastonmuutoksen torjunta ja vahvat yhteisöt, Suomen Lähetysseura

Suurin osa Amharan läänin ihmisistä harjoittaa maataloutta edelleen perinteisin menetelmin ja työkaluin. Samaan aikaan ilmastonmuutokseen liittyvät maaperän köyhtyminen, kuivuus ja tulvat sekä kastelujärjestelmien puute heikentävät ihmisten elinkeinomahdollisuuksia ja ruoan tuotantoa. Etiopian valtion tilastojen mukaan miljoonat South Wollon asukkaat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kärsineet kuivuudesta ja tulvista sekä niiden seurauksena satojen ja karjan menetyksistä. Ilmastonmuutokseen sopeutuvien tuotantomenetelmien ja vaihtoehtoisten elinkeinojen puute on vakava uhka etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa eläville, kuten naisille, nuorille ja vammaisille.

Hankkeen tavoitteena onkin vahvistaa yhteisöjen valmiutta vastata ilmastonmuutoksen uhkiin muun muassa kestävän maatalouden, kastelujärjestelmien ja vaihtoehtoisten elinkeinojen avulla. Se kasvattaa yhteisöjen resilienssiä kuivuutta, tulvia ja muita luonnonkatastrofeja vastaan ja lisää yhteisöjen tietoisuutta ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoista ja heikoimmassa asemassa olevien, kuten naisten, nuorten ja vammaisten oikeuksista. Kaikkein heikoimmassa asemassa oleville nuorille, naisille ja vammaisille tarjotaan ruokaturvan tehostamiseksi pienkarjan pitoa ja vihreillä briketeillä toimivia liesiä. Naisia tuetaan myös säästöryhmissä ja tietoisuutta lisäävissä oma-apuryhmissä. Energiaa säästävien liesien lisäksi projekti auttaa kotitalouksia aurinkoenergian käyttöönotossa ja kouluttaa hyödynsaajia näiden ilmastokestävien teknologioiden käytössä. Paikallishallinnon viranomaisia koulutetaan myös ilmastonmuutokseen ja naisten oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Pieni osa projektiaktiviteeteista edesauttaa myös juomakelpoisen veden saantia alueella.

Hankkeen toteuttava kumppani on Etiopian evankelinen Mekane Yesus-kirkko /Kehityksen ja sosiaalipalvelujen komissio.

Sipoon suomalaisen seurakunnan nuorilla on oma kummikohde:

Botswanassa Francistownin koululaiset

Kummilapset tulevat perheistä, joissa vanhemmat ovat työttömiä tai pienituloisia, osa on aids-potilaiden lapsia tai orpoja. Kummien avulla lapset saavat päiväkodissa säännölliset ateriat, turvallista huolenpitoa ja valmiuksia koulunkäyntiä varten. 

Botswanalaisen lapsen rukous:

”Ke sale ngwana bokoengOlen heikko lapsi,
ga ke na thata epeminulla ei ole mitään voimaa
Mmoloki o nthusang, Vapahtajani, auta minua
O nthuse mo tsatsing jeno, auta minua tänä päivänä
gore ke sa leofe” etten tekisi syntiä.

Botswanassa Francistownin koululaiset
Botswanassa Francistownin koululaiset