Uutislistaukseen

Sipoon seurakuntayhtymässä on avoinna HALLINTOJOHTAJAN VIRKA

Sipoon seurakuntayhtymässä on avoinna

HALLINTOJOHTAJAN VIRKA (nykyinen talouspäällikkö)

Sipoon suomalainen seurakunta ja Sibbo svenska församling muodostavat yhdessä Sipoon seurakuntayhtymän, jossa on jäseniä yhteensä n. 14 700. Hallintojohtaja johtaa, valvoo ja kehittää seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa ja toimii taloustoimiston ja seurakuntayhtymän muiden työntekijöiden esihenkilönä huolehtien mm. henkilöstö- ja palvelussuhdeasioista.

Itsenäisiin ja monipuolisiin hallintojohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa seurakuntayhtymän taloussuunnittelu, talousarvion laadinta, talouden seuranta, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta sekä oman tehtäväalueen asioiden valmistelu hallintoelinten käsittelyä varten. Lisäksi hallintojohtaja toimii sihteerinä yhteisessä kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa sekä vastaa palkkahallinnon rutiineista seurakuntayhtymässä yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja seurakuntahallintoon. Hallintojohtajalta vaaditaan toisen kotimaisen kielen täydellinen hallinta sekä toisessa kielessä tyydyttävä taito. Tehtävään valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus. Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Palkkaus määräytyy KirVESTES:n johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J30 hinnoitteluryhmän mukaan: vaihteluväli: 4.843,35 – 5093,35 euroa.

Hakemukset ja CV toimitetaan 28.8.2023 klo 16 mennessä sähköpostitse: camilla.ekholm@evl.fi. Todistusjäljennökset pyydetään tarvittaessa. Haastattelut ovat 14. – 15.9.2023. Aloitus 1.12.2023  tai sopimuksen mukaan.  Lisätietoja antaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Camilla Ekholm, puh.   050 566 3689.

4.8.2023 09.44