Uutislistaukseen

Kappalaisen virka avoinna

Koko ilmoitus löytyy täältä

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Sipoon suomalaisen seurakunnan kappalaisen viran.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa. Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 602.

Hakuaika virkaan päättyy 15.1.2019 klo 15.00.

Seurakuntaneuvosto on määritellyt viran erityiset tarpeet:
”Hakijalta edellytetään kokemusta esimiestehtävästä sekä halua kehittää itseään siinä. Eduksi lasketaan myös kokemus kirkkoherran sijaisena toimimisesta sekä laaja-alainen seurakuntatyön tuntemus. Hakijalta edellytetään myös hyvää hallinnon tuntemusta ja kokemusta, sillä hakija toimii seurakuntaneuvoston sihteerinä. Seurakunnan luottamuselimissä toimiminen ja niiden tunteminen katsotaan eduksi, samoin kuin muut luottamustoimet.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, henkilöstötaitoja ja yhteistyökykyä, hyviä viestinnällisiä taitoja mm. sosiaalisen median osaamista ja käyttöä. Hakijan eduksi lasketaan kyky verkostoitua tehtävässään ja toimia työssään hyvässä vuorovaikutuksessa sekä seurakunnan muun henkilöstön että seurakuntalaisten kanssa. Edellytämme tehtävän kannalta tarpeellisia IT-taitoja ja ohjelmien tuntemusta (esim. Prime, Kipa).

Työalat on jaettu seurakunnassa pappien kesken, ja virkaan valittava saa vastuulleen oman työalan, jonka rakentumiseen virkaan valittavalla on mahdollisuus vaikuttaa. Valittu tulee toimimaan myös tämän tehtäväalan arkityössä osana sen tiimiä muiden työntekijöiden kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu muut papin työt mm. messujen toteuttaminen, kirkolliset toimitukset, sielunhoitotyö, kristillinen kasvatus, rippikoulutoiminta ja muu seurakuntatyö.”

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Juha Ilonen, puh. 050 545 5886, juha.ilonen@evl.fi (vuosiloman aikana 29.12.-6.1.2019 yhteydenotot sähköpostitse)
 

Sipoon suomalaisessa seurakunnassa on kirkkoherran lisäksi viisi muuta papin virkaa. Valittava kappalainen tulee toimimaan kirkkoherran vakituisena sijaisena tarvittaessa sekä pappien ja kanttoreiden esimiehenä. Seurakunnassa työskentelee vakituisesti 21 henkilöä, ja seurakunnan jäsenmäärä on noin 9 000 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä on ollut kasvava viime vuodet.

Seurakunnassa on käytössä vapaaehtoistyo.fi- verkkopalvelu, jonka kehittämiseen seurakunta on sitoutunut. Lisäksi vuonna 2019 jatkuu yhteisöllisen innovoinnin kehittämishanke, joka tähtää henkilöstön uudenlaisen toimintakulttuurin sisäistämiseen ja käyttöönottoon.

Hakuaika 19.12.2018 - 15.01.2019 15:00

Organisaatio: Sipoon suomalainen seurakunta

Sijainti: Sipoo

Koeaika: 6 kk

Palkkaus: Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 602.

Palvelussuhdetyyppi: Vakinainen virka

Tehtäväalue: Seurakuntapapit

20.12.2018 11.41