Uutislistaukseen

Kappalaisen viransijaisuus

24.6.2021 11.42

Kappalaisen viransijaisuutta hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

 

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaisesti ja tehtävän peruspalkka on 3484,26 euroa. Mahdolliseen työkokemukseen perustuva kokemuslisä määräytyy KirVESTES:n mukaisesti.

 

Hakuaika sijaisuuteen päättyy perjantaina 30.7. klo 12.00. Haastattelut järjestetään 5.8.2021 ja 6.8.2021 klo 16.00 alkaen.

Kappalaisen sijainen toimii pappien ja kanttoreiden lähiesimiehenä, kirkkoherran loma-aikoina hänen sijaisenaan sekä seurakuntaneuvoston sihteerinä. Tehtäväalueena hänellä on lapsi- ja perhetyön papin tehtävät yhteistyössä muiden lapsityöntekijöiden kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu muita papin työtehtäviä mm. messujen toteuttaminen, kirkolliset toimitukset, sielunhoitotyö, kristillinen kasvatus, rippikoulutoiminta ja muu seurakuntatyö.

Hakijalta edellytetään kokemusta esimiestehtävästä. Eduksi lasketaan kokemus kirkkoherran sijaisena toimimisesta, laaja-alainen seurakuntatyön tuntemus sekä hyvä hallinnon tuntemus ja kokemus. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, henkilöstötaitoja ja yhteistyökykyä, hyviä viestinnällisiä taitoja, mm. sosiaalisen median osaamista ja käyttöä. Edellytämme tehtävän kannalta tarpeellisia IT-taitoja ja ohjelmien tuntemusta (esim. Katrina, Kipa).

Tehtävään haetaan sähköpostitse sipoon.suomalainen.seurakunta@evl.fi.
Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa CV ja haastatteluihin kutsuttavilta nimikirjaote.

Lisätietoja viransijaisuudesta antaa kappalainen Selja Koponen 18.7.2021 asti, puh. 040 627 8667, selja.koponen@evl.fi ja kirkkoherra Juha Ilonen 21.7.2021 alkaen, puh. 050 545 5886, juha.ilonen@evl.fi.