Avoimet työpaikat 

 

 

Sipoon seurakuntayhtymässä haetaan TALOUSPÄÄLLIKÖN SIJAISTA
ajalle 17.2.2018 – 31.12.2018

 

Sipoon suomalainen seurakunta ja Sibbo svenska församling muodostavat yhdessä Sipoon seurakuntayhtymän, jossa on jäseniä yhteensä n. 14 600. Talouspäällikkö johtaa, valvoo ja kehittää seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa ja toimii taloustoimiston ja seurakuntayhtymän muiden työntekijöiden esimiehenä huolehtien mm. henkilöstö- ja palvelussuhdeasioista.

Itsenäisiin ja monipuolisiin talouspäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa seurakuntayhtymän taloussuunnittelu, talousarvion laadinta, talouden seuranta, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta sekä oman tehtäväalueen asioiden valmistelu hallintoelinten käsittelyä varten. Lisäksi talouspäällikkö toimii sihteerinä yhteisessä kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa sekä vastaa palkkahallinnon rutiineista seurakuntayhtymässä yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

Viransijaisuuden kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja seurakuntahallintoon. Talouspäälliköltä vaaditaan toisen kotimaisen kielen täydellinen hallinta sekä toisessa kielessä tyydyttävä taito. Tehtävään valittavan tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus. Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Viransijaisuuteen sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Palkkaus määräytyy KirVESTES:n johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J30 hinnoitteluryhmän mukaan. Sijaisuuden pidennys 31.12.2018 jälkeen voi tulla kyseeseen.

Hakemukset ja CV toimitetaan tiistaina 2.1.2018 klo 16 mennessä osoitteella: Sipoon seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto, Talouspäällikön sijainen, Iso Kylätie 1, 04130 SIPOO tai sähköpostitse osoitteella jenna.rask-backman@evl.fi. Todistusjäljennökset pyydetään tarvittaessa. 

Haastattelut ovat 8 – 10.1.2018.  Sijaisuus alkaa 17.2.2018 tai sopimuksen mukaan.  
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Jenna Rask-Backman, puh.nr. 050 566 3681.