Lapsille ja perheille

Seurakunnan varhaiskasvatus ja varhaisnuorisotyö tarjoavat monipuolista toimintaa sekä lapsille että varhaisnuorille – yhdessä aikuisen kanssa ja erikseen. Haluamme suojella lapsuutta sekä tukea vanhemmuutta ja kristillistä kasvatusta.

 

"Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.” (Mark. 10: 14) 

Tämä niin sanottu lasten evankeliumi muistuttaa siitä, että lapsilla on seurakunnassa aivan erityinen paikka.
 
Jeesus kutsui lapsia luokseen ja asetti lapsen esikuvaksi myös aikuisille. Lapsen kristillinen kasvatus on kodin, kummien ja seurakunnan yhteinen tehtävä.
Perhejumalanpalveluksissa lapset ja aikuiset voivat tulla yhteen Jumalan kasvojen eteen. Lapset tuovat vanhemmilleen toisaalta suurta iloa ja elämän merkityksellisyyden tuntoa, mutta toisaalta myös paljon vastuuta.
 
Seurakunta tarjoaa myös paikan, missä perheen aikuiset ja lapset voivat kohdata muita ihmisiä ja rakentaa yhteisöä, jossa on hyvä kasvaa. 
 
Seurakunnasta voi hakea apua ja tukea yös parisuhteen kysymyksissä. 

Kirjepyhäkoulu

Alttarikuva