Kasvunpolku

Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä.
Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.” (Mark. 10: 14) 

Lasten evankeliumi

Tämä niin sanottu lasten evankeliumi muistuttaa siitä, että lapsilla on seurakunnassa aivan erityinen paikka.
Jeesus kutsui lapsia luokseen ja asetti lapsen esikuvaksi myös aikuisille. Lapsen kristillinen kasvatus on kodin, kummien ja seurakunnan yhteinen tehtävä. Seurakunta pyrkii tukemaan vanhemmuutta ja parisuhdetta, koko perheen hyvinvointia.

Sipoon suomalaisen seurakunnan varhaiskasvatus

Seurakunnan varhaiskasvatus tarjoaa monipuolista toimintaa lapsille yhdessä aikuisen kanssa ja erikseen. Haluamme suojella lapsuutta sekä tukea vanhemmuutta ja kristillistä kasvatusta.

Perheille ja lapsille on monipuolista toimintaa, seuraa ilmoittelua!

Perhejumalanpalveluksissa lapset ja aikuiset voivat tulla yhteen Jumalan kasvojen eteen.

Lapset tuovat vanhemmilleen toisaalta suurta iloa ja elämän merkityksellisyyden tuntoa, mutta toisaalta myös paljon vastuuta. Seurakunta tarjoaa myös paikan, missä perheen aikuiset ja lapset voivat kohdata muita ihmisiä ja rakentaa yhteisöä, jossa on hyvä kasvaa.  Seurakunta pyrkii tukemaan vanhemmuutta ja parisuhdetta, koko perheen hyvinvointia.

Kutsu kulkemaan - Sipoon suomalaisen seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Ota yhteyttä:

Lastenohjaaja (viransijaisuus)

Virkavapaalla