KESKI-IKÄÄN EHTINYT SEURAKUNTA

Sipoon suomalainen seurakunta on perustettu 1.1.1965, ja seurakunta juhli 50-vuotista taivaltaan vuonna 2015. Sipoon suomalainen ja ruotsalainen seurakunta perustettiin kielellistä syistä, jotta seurakuntalaiset voisivat kuulua omaa äidinkieltään käyttävään seurakuntaan. Seurakunnat tekevät paljon yhteistyötä mm. konserttien, yhteisten merkkitapahtumien ja juhlien järjestämisessä.

Suomalainen seurakunta palvelee sekä pidempään Sipoossa asuneita että vasta viime aikoina kuntaan muuttaneita. Haluamme huomioida työssämme vahvasti kaikenikäiset seurakuntalaiset ja toimia yhteistyössä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa. Sipoon kunnan vahva kasvu luo haasteita myös seurakunnan toiminnalle, sillä pääosa uusista kuntaan muuttaneista on suomenkielisiä. Keväällä 2017 Sipoon kunnan väkiluku ylittikin 20 000 kuntalaisen rajan, ja suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan. Nykyisin (31.12.2018) suomalaisessa seurakunnassa on jäseniä 9 097 ja ruotsalaisessa seurakunnassa 5 611. 

Haluamme perustehtävämme mukaisesti rohkaista ihmisiä uskomaan Jumalaan ja rakastamaan lähimmäistä. Seurakunta järjestääkin monipuolista toimintaa messuista perhetapahtumiin, lounashetkistä pienpiireihin, perhekerhoista ikäihmisten kokoontumisiin. Tule rohkeasti tutustumaan ja osallistumaan toimintaan. Haluamme tarjota myös mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä toimintamme kautta.

Seurakuntamme tulevaisuuteen katsovan vision mukaan "Sipoon suomalainen seurakunta on kasvava, turvallinen, rohkeasti heikomman puolella oleva ja mukaansa kutsuva hengellinen yhteisö."


Tietoja seurakunnasta vuodelta 2016

  • jäseniä 8 876 (60,74 % seurakuntayhtymän jäsenistä)
  • jäsenmäärä kasvanut vuoden 2016 aikana 209 jäsenellä
  • kirkkoon kuuluminen Sipoossa 73,3 %
  • työntekijöitä 21 henkilöä
  • kirkollisia toimituksia (kasteet, häät, hautajaiset) 145 tilaisuutta
  • rippikoululaisia 145
  • diakonian asiakaskontakteja 810
  • musiikkitilaisuuksiin osallistujia yhteensä 3018
  • nuorteniltaan osallistujia yhteensä 2123

Tulevaisuussuunnitelma

Uuden tulevaisuussuunnitelman vuoteen 2024 löydät pian täältä!