Avioliiton esteiden tutkinta

Vihkitoimitusta edeltää avioliiton esteiden tutkinta, joka voidaan suorittaa kirkkoherranvirastossa mikäli ainakin toinen kihlakumppaneista on ev.lut. kirkkon jäsen. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin. Myös maistraatti voi suorittaa esteidentutkinnan, mutta silloin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis pyytää esteidentutkintaa seurakunnasta.

Tutkinta kestää seitsemän päivää, jonka jälkeen voidaan antaa todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta. Tämä todistus on toimitettava vihkijälle, ilman todistusta vihkimistä ei suoriteta. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta.

Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus on mahdollista lukea jumalanpalveluksessa ja julkaista lehdessä. Ajankohta sovitaan avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä.

Avioliiton esteiden tutkintaa voi pyytää

  • verkossa sähköisessä asiointipalvelussa esteidentutkinta.fi
  • käymällä kirkkoherranvirastossa, jossa täytetään lomake "Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten sekä vakuutus ja ilmoitus avioliiton esteiden tutkintaa varten", jotka saa kirkkoherranvirastosta. 
  •  Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten - lomakkeen voi täyttää, tulostaa ja lähettää postitse kirkkoherranvirastoon. Jos postitat lomakkeen, muista pyytää siihen kahden todistajan allekirjoitukset!

 

Lue lisää häistä ja vihkimisestä


Vihkiajan ja kirkon varaaminen Sipoon suomalaisessa seurakunnassa 

Sipoon seurakuntien jäsenet voivat varata Sipoon kirkkoja syyskuun alusta lähtien ennen esim. tulevaa kesäkautta. Ulkopaikkakuntalaisten varausaika alkaa lokakuun alusta. Ulkopaikkakuntalaisten toivotaan pyytävän papin omasta seurakunnastaan. 

Vihkitoimitus on mahdollista järjestää Sipoon kirkossaVanhassa kirkossa (kesäaikana) tai Söderkullan kirkossa joka valmistuu kesällä 2018. Söderkullan kirkko vihitään käyttöön syksyllä 2018, vihkiaikoja syksyksi ja talveksi 2018 voi jo varata. Lisäksi on mahdollista vihkiä kotona, lähiseudun kirkoissa ja kappeleissa sekä myös muissa tilaisuuden arvoon sopivissa paikoissa. Vihkipaikasta on sovittava yhdessä vihkipapin kanssa. 


Halutessaan vihkipari voi pyytää pappia toimittamaan ns. morsiusmessun, jolloin vieraat yhdessä vihkiparin kanssa voivat nauttia ehtoollisen messun tapaan. Morsiusmessua haluavien on kuitenkin syytä jo vihkiaikaa varatessa mainita tämä toive, sillä morsiusmessua varten varataan pidempi vihkiaika. Vihkipäivää varatessa on mahdollisuus esittää toivomus vihkipapista. 

Huom. Vihkiaikoja annetaan tasatunnein eli vihkiminen alkaa tasatunnein. Kirkon varauksen pituus on 45 minuuttia, jotta seuraavalla parilla olisi aikaa valmisteluihin

Kirkollinen vihkiminen ei maksa mitään - kirkosta ei oman seurakunnan jäseneltä peritä vuokraa ja pappi on
ilmainen. Ulkopaikkakuntalaisten vihkivarauksista peritään 200€ (varausmaksu+vahtimestarin palvelut).