PÄÄTÖKSENTEKO SIPOON SEURAKUNNISSA

 

Seurakuntaneuvosto on seurakunnan ylin päättävä toimielin

Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä. Seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa. Edelliset seurakuntavaalit järjestettiin marraskuussa 2022, ja niissä valittiin luottamushenkilöt sekä seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon kaudelle 2023-2026.

Yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto päättävät seurakuntayhtymän asioista

Sipoon seurakuntayhtymään kuuluvat Sipoon suomalainen seurakunta ja Sibbo svenska församling. Seurakuntayhtymä pitää huolta seurakunnan yhteisistä asioista, kuten taloudesta, hautausmaasta ja kiinteistöistä. Seurakuntayhtymä on seurakuntien toimintaa tukeva organisaatio.


Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Se päättää mm. seurakuntayhtymän talousarviosta, rakennushankkeista ja kirkollisverosta. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on Sipoossa 31 jäsentä (19 suomalaisesta, 12 ruotsalaisesta seurakunnasta). 


Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Yhteisessä kirkkoneuvostossa (YKN) on 6 jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii jommankumman seurakunnan kirkkoherra. Vuosina 2023-2024 puheenjohtajana toimii Sibbo svenska församlingin kirkkoherra Camilla Ekholm.