SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ

Sipoon seurakuntayhtymään kuuluu Sipoon suomalainen seurakunta  ja Sibbo svenska församling . Seurakuntayhtymään kuuluvat kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, jotka asuvat Sipoossa, sekä ulkomaiset (niin sanotut poissa olevat), jotka ovat Suomen kansalaisia. Sipoon seurakuntayhtymässä on työntekijöitä noin 45 ja kirkollisveroprosentti on vuonna 2021 1,35 %. 

Seurakuntayhtymän talous-, hallinto-, hautaus- ja kiinteistöpalvelut

Talous-, hallinto-, hautaus- ja kiinteistöpalvelut muodostavat palvelukokonaisuuden, joka toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisena ja jota johtaa talouspäällikkö.

Talous- ja hallintopalvelut (taloustoimisto)

Talous- ja hallintopalvelut huolehtii tehtävistä, jotka koskevat seurakuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken, kirkon keskus- ja eläkerahastomaksuja, talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa, sijoituksia, vakuutuksia, investointeja, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.

Talous- ja hallintopalvelut huolehtii myös henkilöstöasioista, jotka koskevat palkan ja työantantajasuoritusten maksamista, työnantajailmoitusten tekemistä ja palkkakirjanpitoa, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa.

Lue lisää taloudesta

Lue lisää Sipoon seurakuntayhtymän päätöksenteosta

Hautauspalvelut

Hautauspalveluissa huolehditaan sipoolaisten hautaukseen liittyvistä asioista. Jokaisella sipoolaisella on oikeus tulla haudatuksi Sipoon seurakuntayhtymän hautausmaalle tai tunnustuksettomalle hauta-alueelle. 

Lue lisää hautauspalveluista

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän kiinteistöjen rakentamisesta, kunnossapidosta, hoidosta ja käyttöön liittyvistä asioista.

Seurakuntayhtymän tärkeimmät kiinteistöt ovat Sipoon kirkko, Sipoon Vanha kirkko, Söderkullan kirkko, Valon kappeli ja Kirkonkylän hautausmaa, Kirkonkylän seurakuntatalo, seurakuntien virastotalo, Pappila ja Papinsaaren leirikeskus.

Lue lisää tilojen vuokrauksesta

Seurakuntayhtymän yhteystiedot