Päivi Lilja toimii vammaisten henkilöiden oikeuksien ja vammaisinkluusion asiantuntijana Etelä- ja Kaakkois-Aasian (Myanmar) työalueella. Hänen auinpaikkansa on Thaimaa ja hän tekee työtään sieltä käsin ja vierailee eri työalueilla tarvittaessa.

- Erityisen tärkeänä tulevassa työssä pidän vammaisten ihmisten osallisuutta.

Pidän kovasti arvossa vammaisliikkeen slogania "Ei mitään meistä ilman meitä", Lilja sanoo.

Päivi Lilja
Päivi Lilja