Toimistosihteeri
(09) 239 1525 (arkisin 9-12)


Diakoni, kasvatus- ja diakoniatyön esimies

Perhediakoni

Suntio, kiinteistönhoitaja
Kiinteistöpalvelut

Seurakuntaneuvoston jäsen

Seurakuntaneuvoston jäsen

seurakuntaneuvoston jäsen


Nuorisotyönohjaaja / Etelä-Sipoon yhteisötyöntekijä

Nuorisotyönohjaaja Pirkko Komulainen on nimetty Etelä-Sipoon yhteisötyöntekijäksi. Tehtävä liittyy uuden Söderkullan kirkon ympärille syntyvän työn kehittämiseen. Yhteisötyöntekijän tehtävänä on verkostoitua eri Etelä-Sipoon yhteisöihin ja kehittää toimintaa yhdessä muiden seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteisötyöntekijä toimii myös uudenlaisen toimintakulttuurin kehittäjänä. Seurakuntaneuvosto nimitti Pirkon yhteisötyöntekijän määräaikaiseen tehtävään kolmeksi vuodeksi 1.6.2018-31.5.2021.

Seurakuntasihteeri
(09) 239 1525, 050 404 4494 (arkisin 9-12)
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja
suntio
Kiinteistöpalvelut

Diakonissa

Virkavapaalla

Nuorisotyönohjaaja

Etelä-Sipoon aluetyö ja koululaiset


Seurakuntaneuvoston jäsen

vs. seurakuntapastori

Ohjaaja Kellarin nuortenilloissa

Seurakuntaneuvoston jäsen