Virkatodistuksen tilaaminen

 

Virkatodistuksen voi tilata puhelimitse virastosta tai s.postin kautta sipoon.suomalainen.seurakunta@evl.fi

Virkatodistuksista perittävät maksut:

  • Seurakunnan jäsenen yksittäiset tiedot (ns. elää-todistus) on maksuton.  Ei toimitusmaksua.
  • 9 € maksavat todistukset: Mikäli Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä saatavaan virkatodistukseen tulee laajempia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), todistuksesta veloitetaan 9 €. Postitusmaksu 5,50 €.
  • 30 € maksavat todistukset: Jos manuaalisesti laadittavaan virkatodistukseen haetaan tietoja kirjamuotoisista kirkonkirjoista, todistuksesta peritään 30 €. Jos kirjamuotoisista kirkonkirjoista haetaan kuitenkin vain yksi tapahtumatieto, kuten esimerkiksi avioliitto- tai kuolintieto, todistus maksaa 9 €. Postitusmaksu 5,50 €.

Sukututkimukset

Sukutukimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 €.  Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 € jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30 € ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 €, yhteensä 60 €. Lisäksi toimitusmaksu 5,50 €.

Tieteelliset tutkimukset

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 €. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 € jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Lisäksi toimitusmaksu 5,50 €.

Mikä on sukututkimus?

Sukututkimus eli genealogia on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sukututkimuksia voi  tilata tai tehdä itse yli 100 vuotta vanhoista kirkonkirjoista tai tallenteista. Seurakunnissa/seurakuntayhtymissä  sukututkimuksia tekevät kirkkoherranvirastot/keskusrekisterit.

Mikä on sukuselvitys?

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvityksen voi pyytää sen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla.

Mikä on virkatodistus?

Seurakunnat antavat jäsenistään virkatodistuksia, joista peritään Kirkkohallituksen ohjeiden mukainen maksu. Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy todistuksen käyttötarkoituksen mukaan. Virkatodistuksen voi saada myös mistä tahansa maistraatista. Virkatodistus tarvitaan mm. perunkirjoituksessa, perinnönjaossa ja sukututkimuksessa.