Virkatodistuksen tilaaminen

 

Sipoon suomalainen seurakunta siirtyy Vantaan aluekeskusrekisteriin 1.1.2022, silloin muuttuu myös hinnasto aluekeskusrekisterin hinnaston mukaiseksi (linkki vie Vantaan aluekeskusrekisterin sivuille)

Vuoden loppuun asti Sipoon suomalaisen seurakunnan jäsenenä olleista kuolleista henkilöistä tilataan virkatodistukset perunkirjoitusta varten kirkkoherranviraston kautta allaolevan ohjeistuksen ja hinnaston mukaisesti.

Virkatodistuksen voi tilata netin kautta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisestä palvelusta tilaavirkatodistus.fi tai puhelimitse virastosta tai s.postin kautta sipoon.suomalainen.seurakunta@evl.fi

Virkatodistuksista perittävät maksut:

  • Seurakunnan jäsenen yksittäiset tiedot (ns. elää-todistus) maksaa 9 euroa. Toimitusmaksu 5, 50€. 
  • Jos manuaalisesti laadittavaan virkatodistukseen haetaan tietoja kirjamuotoisista kirkonkirjoista, todistuksesta peritään 30€. Toimitusmaksu 5,50€. 
  • Jos kirjamuotoisista kirkonkirjoista haetaan kuitenkin vain yksi tapahtumatieto, kuten esimerkiksi avioliitto- tai kuolintieto, todistus maksaa 9€. Toimitusmaksu 5,50€.

Virkatodistus
Virkatodistuksia elävistä henkilöistä tarvitaan esimerkiksi perunkirjoitusta, lainhuutoa, kiinteistökauppaa tai ulkomaan viranomaisia varten. Sen sijaan passia tai ajokorttia varten virkatodistusta ei nykyään tarvitse, sillä viranomaiset saavat usein tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy sen mukaan, millaisia tietoja asiakkaat tarvitsevat todistukselle.

Perunkirjoitusta varten omaiset pyytävät virkatodistuksen, eli niin sanotun ”elää-todistuksen”, oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai maistraatista, mikäli vainajan sukuselvityksessä ei lue perillisen henkilötunnuksen jälkeen sanaa ”elää”. Elävästä henkilöstä perunkirjoitukseen riittävät henkilökohtaiset tiedot, eikä tietoja esimerkiksi vanhemmista tarvita.

Sukuselvitys
Kuolleen henkilön virkatodistus on aina sukuselvitys. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta tai lainhuutoa varten.

Vainajasta täytyy olla perunkirjoitusta varten 15-vuotiaasta lähtien katkeamaton sukuselvitys. Todistukset sukuselvitystä varten asiakas pyytää itse jokaisen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla. Mikäli henkilö ei ole ollut kirkon jäsen, saa todistuksen tältä ajanjaksolta maistraatista.

Katkeamatonta sukuselvitystä tarvitaan, sillä etenkin iäkkäämpien henkilöiden kohdalla sekä maistraatin että kirkon sähköisen tietojärjestelmän tiedoissa on puutteita, eli esimerkiksi kaikki henkilön lapset eivät näy sähköisissä järjestelmissä. Tiedot käyvät ilmi sen sijaan kirkonkirjoista, sillä Suomen evankelisluterilainen kirkko toimi pitkään Suomen ainoana väestökirjanpitäjänä.

Mikäli vainajan perilliset luopuvat omasta perintöosastaan esimerkiksi lastensa hyväksi, täytyy siinä tapauksessa myös perinnöstä luopuvasta henkilöstä tehdä katkeamaton sukuselvitys.


Tieteelliset tutkimukset
Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30€. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12€ jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Lisäksi toimitusmaksu 5,50€.


Sukututkimukset
Sukutukimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30€.  Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15€ jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30€ ja 2 x 30 minuutin ajalta 15€, yhteensä 60€. Lisäksi toimitusmaksu 5,50€.