Seurakuntayhtymän talous

 

Sipoon seurakuntayhtymä muodostaa  seurakuntatalouden, jonka tulot muodostuvat pääasiassa seurakuntien jäsenten maksamasta kirkollisverosta sekä valtionavustuksesta, jota maksetaan seurakuntayhtymän hoitamista yhteiskunnallisista tehtävistä. Lisäksi tuloja saadaan toimintamaksuista sekä vuokra- ja sijoitustuotoista.

Yhteiskunnallisista tehtävistä säädetään laissa. Yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestörekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. 

Seurakuntatalouden varoja saa käyttää ainoastaan seurakuntien toiminnan ja seurakuntayhtymän yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamiseen.

 

Tästä löydät Sipoon seurakuntayhtymän talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023. 

Tästä löydät Sipoon seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2019.