Seurakuntayhtymän talous

Sipoon seurakuntayhtymä muodostaa  seurakuntatalouden, jonka tulot muodostuvat pääasiassa seurakuntien jäsenten maksamasta kirkollisverosta sekä valtionrahoituksesta, jota maksetaan seurakuntayhtymän hoitamista lakimääräisistä tehtävistä. Lisäksi tuloja saadaan toimintamaksuista sekä vuokra- ja sijoitustuotoista.

Lakimääräisistä tehtävistä säädetään laissa. Lakimääräisiä tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpidon tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. 

Seurakuntatalouden varoja saa käyttää ainoastaan seurakuntien toiminnan ja seurakuntayhtymän yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamiseen.

Tästä löydät Sipoon seurakuntayhtymän talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023. 

Tästä löydät Sipoon seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2020.