Ystäväseurakuntatyö

Pühan Annan seurakunta, Halliste, Viro

Kansainvälisen diakonian keskeinen toimintamuoto on ystävyysseurakuntatyö Hallisten Pyhän Annan seurakunnan kanssa, Virossa. Tämä ystävyystyö on osa 1990-luvun alussa alkanutta Tuusulan rovastikunnan seurakuntien yhteistä lähialuetyötä. 

Ystäväseurakuntamatkoja Hallisteen, Viroon, tehdään vuosittain marras-joulukuun vaihteessa. Matkojen ensisijaisena tarkoituksena on tukea hallistelaisia heidän arjessaan jakaen ystäväseurakuntien rahoittamia ruokapaketteja taloudellista apua tarvitsevien hallistelaisten koteihin. Tärkeää on tavata Pyhän Annan seurakunnan vastuunkantajia sekä Hallisten koulun henkilökuntaa. Yhteinen tekeminen ja elämän jakaminen ystäväperheiden kanssa luo ja ravitsee vahvoja siteitä yli Suomenlahden. Mahdollisuuksien mukaan myös hallistelaiset ystävät vierailevat Sipoossa.  

 

Jos haluat tukea ystäväseurakuntatyötämme taloudellisesti voit lahjoittaa varoja tilille:

IBAN FI34 5561 0410 0014 08

BIC OKOYFIHH

VIESTIKSI: SIPOON SUOMALAINEN SRK/YSTÄVÄSRKTYÖ

 

Tutustu http://www.halliste.ee/   

 

Marian seurakunta, Narva, Viro

Rovastikunnallinen ystävyysseurakuntamme on Narvan Marian seurakunta. Avustamme heitä taloudellisesti ja mahdollisuuksien mukaan teemme vierailuja heidän luokseen.