Ystävyysseurakuntatyö

Pühan Annan seurakunta, Halliste, Viro

Keväällä 2024 matkaa ei järjestetä, mutta tulevista ystävyysseurakuntamatkoista ilmoitetaan tällä sivulla ja somessa, seuraa ilmoittelua!

Kansainvälisen diakonian keskeinen toimintamuoto on ystävyysseurakuntatyö Hallisten Pyhän Annan seurakunnan kanssa, Virossa. Tämä ystävyystyö on osa 1990-luvun alussa alkanutta Tuusulan rovastikunnan seurakuntien yhteistä lähialuetyötä. 

Ystävyysseurakuntamatkoja Hallisteen, Viroon, tehdään vuosittain.  Matkojen ensisijaisena tarkoituksena on ystävyyden vahvistaminen ja ylläpitäminen sekä yhteisen kristillisen uskon eläminen todeksi. Tärkeää on tavata Pyhän Annan seurakunnan vastuunkantajia sekä Hallisten koulun henkilökuntaa. Yhteinen tekeminen ja elämän jakaminen ystäväperheiden kanssa luo ja ravitsee vahvoja siteitä yli Suomenlahden. Mahdollisuuksien mukaan myös hallistelaiset ystävät vierailevat Sipoossa.  

Tuemme ystävyysseurakuntaamme vuosittaien talousarviomäärärahoin ja kolehdein.

Jos haluat tukea ystävyysseurakuntatyötämme taloudellisesti voit lahjoittaa varoja tilille:

IBAN FI34 5561 0410 0014 08

BIC OKOYFIHH

VIESTIKSI: SIPOON SUOMALAINEN SRK/YSTÄVÄSRKTYÖ

 

Tutustu http://www.halliste.ee/   

 

Marian seurakunta, Narva, Viro

Rovastikunnallinen ystävyysseurakuntamme on Narvan Marian seurakunta. Avustamme heitä taloudellisesti ja mahdollisuuksien mukaan teemme vierailuja heidän luokseen.

Seuraa etusivun uutisia tulevista ystäyysseurakuntamatkoista!