Tietosuoja Sipoon suomalaisessa seurakunnassa 

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja sen seurakunnilla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme, asiakkaidemme sekä henkilöstömme yksityisyyttä. 

Tällä sivulla kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Sipoon seurakuntayhtymässä, Sipoon suomalaisessa seurakunnassa ja Sibbo svenska församlingenissa. Rekisterikohtaiset tietosuojaselosteet saa pyynnöstä kirkkoherranvirastosta, yhteystiedot: 

 

Sipoon suomalainen seurakunta 
Iso Kylätie 1 
04130 Sipoo 
puh.  (09) 239 1525 

s-posti: sipoon.suomalainen.seurakunta@evl.fi 
 

Sibbo svenska församling 
Stora Byvägen 1 
04130 Sibbo 
tfn. (09) 239 1005 

e-post: sibbosvenskaforsamling@evl.fi 
 

Tietojen kerääminen ja käyttäminen seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä  

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöitäviä henkilötietoja ovat mm. nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot. 

Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten leirien, kerhojen, retkien, tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä, hautaustoimen asioiden hoitamiseksi, palkan ja palkkion maksamiseksi sekä muissa asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tiedot saadaan pääasiallisesti henkilöltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä. 

Henkilötietoja käytetään Sipoon seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnan ylläpitämiseen sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään toiminnan ja palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen. 


Käsittelyn oikeusperusteet 

Henkilötietojen käsittely seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä perustuu osittain lakisääteisiin velvoitteisiin, sillä esimerkiksi kirkkolaki määrää kirkonkirjoista. Osittain käsittely perustuu seurakunnan jäsenyyteen, palvelussuhteeseen tai muuhun merkitykselliseen asiakassuhteeseen. Lisäksi voimme käsitellä tietojasi antamaasi suostumukseen tai sopimukseen – esimerkiksi vuokrasopimukseen – perustuen. 
 

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen 

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelemiseltä. 

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jota määrittää niiden käyttötarkoitus. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin, mikäli se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirkkolain, väestökirjanpidon, sekä kirjanpitoa ja muuta toimintaan koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. 
 

Rekisteröidyn oikeudet 

- pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista 

- pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

- niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen 

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 
 

Miten voit käyttää oikeuksiasi? 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Sipoon seurakuntien virastoissa. Samalla voit saada henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.  Annamme tiedot kuitenkin aina kirjallisesti. 

 

Käyntiosoite: 

Sipoon seurakuntayhtymän ja seurakuntien virastotalo 
Iso Kylätie 1 
04130 Sipoo 

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-pe klo 9-12. 
 

Tietosuojavastaava 
Rauno Saarnio, tietosuojavastaava, Rannikon IT-keskus 
puh. 040 192 5225, gdpr.kustensit@evl.fi 
 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 
p. 029 56 66700, tietosuoja (at) om.fi 

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä