HAUDANHOITOMAKSUT 2022 


1 paikka
1 vuosi 115 €
5 vuotta, kesäkukat 412 €
5 vuotta, perennahoito 318 €
10 vuotta, kesäkukat 850 €
10 vuotta, perennahoito 669 €
Peruskunnostus 155 €


2 paikkaa
1 vuosi 161 €
5 vuotta, kesäkukat 615 €
5 vuotta, perennahoito 476 €
10 vuotta, kesäkukat 1260 €
10 vuotta, perennahoito 998 €
Peruskunnostus 229 €

3 paikkaa
1 vuosi 215 €
5 vuotta, kesäkukat 820 €
5 vuotta, perennahoito 635 €
10 vuotta, kesäkukat 1680 €
10 vuotta, perennahoito 1330 €
Peruskunnostus 305 €

4 paikkaa
1 vuosi 215 €
5 vuotta, kesäkukat 820 €
5 vuotta, perennahoito 635 €
10 vuotta, kesäkukat 1680 €
10 vuotta, perennahoito 1330 €
Peruskunnostus ´305 €

Haudanhoidon talletusrahaston tilinhoitopalkkio on 50 €/vuosi.

 

HAUDANHOIDON EHDOT

Haudanhoitosopimuksen voi tehdä joko yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Hoitosopimus tulee tehdä ennen hoitokauden alkua. Hoitomaksu määräytyy sopimusvuoden hintojen perusteella haudan koon ja hoitojakson pituuden mukaan.

Peruskunnostus

Haudan tulee olla peruskunnostettu ennen kuin hoito aloitetaan. Hauta on myös peruskunnostettava hautauksen tai muistomerkin suoristamisen jälkeen.

 Peruskunnostamisella tarkoitetaan seuraavaa:

  • Haudan kukkapenkin ja reunakivellisillä haudoilla koristehiekan tai reunakivien sisäpuolella olevan nurmikon tulee olla kunnostettu.
  • Kukkapenkin mullan tulee olla kuohkeaa, eikä siinä saa olla puunjuuria.
  • Koristehiekan tulee olla puhdasta, ja sen alle on asennettava maakerroksia jakava muovi tai matto. - Koristehiekka on vaihdettava, kun sen alla oleva matto on mennyt rikki tai hiekkaan on sekoittunut niin paljon roskaa ja maa-ainesta, että se on erityisen työläs pitää siistinä.

Muistomerkki

Haudalla olevan muistomerkin suoristamisesta ja hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hänen vastuullaan on, ettei muistomerkki aiheuta vahinkoa ympäristölle tai työntekijöille. Hoitohaudan muistomerkin suoristamisen ja pesun suositellaan tapahtuvan ennen 10.6. tai 31.8. jälkeen kukkien hoidon takia.

Hoitokausi

Hautojen hoitokausi on 1.6.-30.9. Kukkapenkit käännetään touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin omaisten pääsiäiseksi tai äitienpäiväksi tuomat kasvit ja koristeet poistetaan. Seurakuntayhtymä tilaa hoitohaudoille kukat yhteistilauksena, joten lajikkeita tai värejä ei hautaoikeuden haltija voi valita. Kukat istutetaan 10.6. ja juhannuksen välisenä aikana. Omaiset voivat niin halutessaan sen jälkeen istuttaa hoitohaudoille lisää kasveja.

Haudanhoito sisältää:

  • Kukkapenkin lannoituksen ja kääntämisen, seurakuntayhtymän valitsemat kasvit, niiden istutuksen, kastelun ja hoidon, rikkaruohojen kitkemisen ja torjunnan sekä nurmikon leikkauksen tai vaihtoehtoisesti koristehiekan kitkemisen ja puhdistuksen. Lakastuneet leikkokukat poistetaan maljakoista.

Haudanhoito ei sisällä:

  • muistokiven pesua tai oikomista, muistokiven tekstin puhdistusta tai kultausta, haudan peruskunnostusta hoitosopimusta tehtäessä eikä koristehiekan vaihtamista tai lisäämistä.
  • Seurakuntayhtymä ei vastaa sodan, ilkivallan, luonnonvoimien tai muun seurakuntayhtymästä riippumattoman syyn aiheuttamasta vahingosta (Force majeure).
  • Hautaoikeuden haltijalla ei ilman hautausmaajohtokunnan lupaa ole oikeutta tehdä haudalle hoitoa hankaloittavia muutoksia. Seurakuntayhtymällä on oikeus tehdä haudalle hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia