SIPOON SUOMALAISEN SEURAKUNNAN VISIO JA PÄÄMÄÄRÄ VUOTEEN 2024:

SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA ON KASVAVA, ROHKEA JA RAKASTAVA YHTEISÖ, JOKA KULKEE IHMISEN RINNALLA 
Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. 1. Kor. 12:27

Sipoon suomalainen seurakunta on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunta, joka kuuluu Helsingin hiippakuntaan. Seurakuntamme perustehtävä on rohkaista uskomaan Jumalaan ja rakastamaan lähimmäistään.

SEURAKUNTAMME ARVOT:

Armo, rohkeus, rakkaus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus

1. SUUNTAVIIVA: Kutsu kulkemaan

Seurakuntana me

 • työskentelemme maailmassa yksinäisyyttä ja rakkaudettomuutta vastaan
 • kannamme vastuuta ympäristöstä ja luomakunnasta
 • etsimme uusia reittejä lähimmäisen luo
 • kerromme aktiivisesti työstämme ja toiminnastamme
 • kutsumme kaikki mukaan

2. SUUNTAVIIVA: Pyhän kosketus

Seurakuntana me

 • kokoonnumme yhteen ja luomme mahdollisuuden hiljentyä ja rukoilla elämän eri tilanteissa
 • toteutamme monimuotoista ja monipuolista jumalanpalveluselämää
 • viestimme rohkeasti kristillisistä arvoistamme: armosta, rohkeudesta, rakkaudesta, oikeudenmukaisuudesta ja avoimuudesta, ja toimimme niiden mukaisesti

3. SUUNTAVIIVA: Vapaaehtoinen vierelläsi

Seurakuntana me

 • rohkaisemme ja kutsumme vapaaehtoisuuteen
 • rakennamme yhdessä yhteisöämme
 • tuemme ja koulutamme vapaaehtoisia
 • mahdollistamme riittävät resurssit vapaaehtoisuuden toteutumiseen

4. SUUNTAVIIVA: Seurakunta – perhe

Seurakuntana me

 • olemme läsnä perheiden arjessa ja juhlassa
 • tuemme vanhemmuutta ja kaikkien yhteistä kasvatustehtävää
 • pidämme pienten ja heikkojen puolta
Sipoon Suomalaisen seurakunnan arvot vuoteen 2024