Haudanhoitosopimus seurakuntayhtymän kanssa

Haudalle voi tilata kesähoidon yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Kesähoitokausi on 1.6.-30.9.  Hoitosopimus tulee tehdä ennen hoitokauden alkua. Hoitomaksu määräytyy sopimusvuoden hintojen perusteella haudan koon ja hoitojakson pituuden mukaan. 

Haudahoito sisältää kukkapenkin lannoituksen ja kääntämisen, seurakuntayhtymän valitsemat kasvit, niiden istutuksen, kastelun ja hoidon, rikkaruohojen kitkemisen ja torjunnan sekä nurmikon leikkauksen tai vaihtoehtoisesti koristehiekan kitkemisen ja puhdistuksen. Lakastuneet leikkokukat poistetaan maljakoista.

Tästä löydät haudanhoidon hinnaston. 

 

Haudanhoitosopimusten yleiset sopimusehdot

  1. Seurakuntayhtymän saamat maksut hautainhoitosopimuksista merkitään omana taseyksikkönä hoidettavaan hautainhoitorahastoon. Seurakuntayhtymä vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla.
  1. Haudan hoitamiseen käytetään maksettu hoitokorvaus sekä sille kertynyt tuotto.
  1. Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot.
  1. Hoito ei sisällä hautamuistomerkin kunnossapitoa, oikaisua eikä reunakiven oikomista.
  1. Seurakuntayhtymä on oikeutettu alentamaan haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentämään hoitoaikaa, jos hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän.
  1. Jos hautaoikeuden haltija muuttaa haudan ulkoasua niin, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon, siitä voidaan antaa huomautus. Seurakuntayhtymällä on tällöin myös oikeus alentaa haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentää hoitoaikaa.
  1. Kohdassa 5 ja 6 tarkoitetusta hoitotavan muutoksesta on ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa.
  1. Seurakuntayhtymä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu seurakuntayhtymästä riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä, poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä, muusta ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta.
  1. Jos hautaoikeuden haltijaa ei ole valittu tai määrätty, seurakuntayhtymä voi tehdä haudanhoitosopimuksen muun henkilön kanssa, jolla on oikeus tulla haudatuksi hautaan tai jonka omainen on haudattu hautaan. Jos toimivaltainen hautaoikeuden haltija ei hyväksy tehtyä sopimusta, seurakuntayhtymällä on oikeus irtisanoa sopimus ja palauttaa jäljellä oleva hoitokorvaus sopimuksen osapuolelle.